Andreas van der Schaaf
Family Tree

Het Parenteel van het geslacht Van der Schaaf
Okke (Hornhuisen ?) born ca 1650

Rieuwert Okkes uit Hornhuizen trouwt Jantien Jans uit Saexumhuisen 5-11-1724 kind uit dit huwelijk:
I.Jan Reuwerts (Riewerts) uit Hornhuisen trouwt Korneliske (Cornelliske)
Emes
uit Pieterbueren
(Cloosterburen) 24-11-1748
kinderen uit dit huwelijk:
a.Eme Jans van der Schaaf, geboren Kloosterburen 20-08-1758 volgt II

II.Eme Jans van der Schaaf, geboren Kloosterburen 20-08-1758, trouwt (1)
ca. 1784 Klaaske Garmts, trouwt (2) Grietje Jans, trouwt (3) Eenrum
07-07-1816 Eefke Jans Bloem, geboren Eenrum 1750, dochter van Jannes
Julles en Grietje Berents, trouwt (4) Eenrum 13-08-1824 Anje Reinders
Boikema, geboren Westernieland 13-06-1773, dochter van Reindert Alles en
Jantje Mennes
kinderen uit 1e huwelijk met Klaaske Garmts :
a.Garmt Eemes van der Schaaf, gedoopt Hormhuizen 16-06-1784
b.Jan Eemes van der Schaaf, gedoopt Hornhuizen 17-07-1785 volgt III.A
kinderen uit 2e huwelijk met Grietje Jans :
c.Jan Noor van der Schaaf, geboren Westernieland 28-03-1794 volgt III.B
d.Marten Emes van der Schaaf, geboren Westernieland 12-06-1796 volgt III.C

III.A Jan Eemes van der Schaaf, geboren Westernieland ca. 1785, trouwt (1)
Leens 19-03-1814 Anna Rijkerts Kast (Anna Rikkerts Kersen), geboren Schiermonnikoog ca. 1794, dochter van Rijkert Jacobs Kast en Ebeltje Jans, trouwt (2) Eenrum 18-04-1833 Martje Jans Borgman, geboren Eenrum ca. 1793, dochter van Aaltje Jans
kinderen uit 1e huwelijk Anna Rijkerts Kast :
a.Eme Jans van der Schaaf, geboren Westernieland (Eenrum) ca. 1815 volgt IV.A
b.Klaas Jans van der Schaaf, geboren Westernieland (Eenrum) ca. 1818 volg IV.B
c.Ebeltje Jans van der Schaaf, geboren Westernieland (Eenrum) ca. 1820,
trouwt Enne Gerrits Strating, zoon van Gerrit Strating en N.N., trouwt (2)
Eenrum 15-01-1864 Harm van Dijk, weduwnaar van Antje Oosterveen, geboren S
Schouwerzijl, gem Leens ca. 1817, zoon van Willem Hendriks van Dijk en
Anje Hendriks Beukema
d.Garmt Jans van der Schaaf, geboren Westernieland (Eenrum) ca.1822 volgtIV.C
e.Jakobina van der Schaaf, geboren Westernieland (Eenrum) ca. 1826,
trouwt Eenrum 14-05-1851 Arend Wiepkes Zijlstra, geboren Grijpskerk ca.
1813, zoon van Egbert Arends Zijlstra en Itje Rijpkes Krijthe

III.B Jan Noor van der Schaaf, geboren Westernieland 28-03-1794, trouwt
[wetteging 1 kind] Eenrum 09-04-1821 Frouwke Jans Venema, geboren Eenrum
19-02-1799. dochter van Jan Onnes en Trientje Jans
kinderen uit dit huwelijk:

a.Grietje van der Schaaf, geboren Westernieland, gem Eenrum ca. 1820,
trouwt (1) [wetteging 1 kind] Eenrum 24-12-1852 Arent Lanting, geboren
Eenrum ca. 1824, zoon van Klaas Tjeerts Lanting en Anje Hendriks Kaauw,
trouwt (2) Eenrum 30-12-1865 Jan Fokkens; weduwnaar van Trijntje Valkema,
geboren Eenrum ca. 1820, zoon van Louwe Fokkens en Harmtje Gerrit Brongers
bTrientje Jans van der Schaaf, geboren Westernieland, gem Eenrum ca.
1824, trouwt [wetteging 1 kind] Eenrum 13-07-1848 Folkert Eppes Hoogheem,
geboren Kloosterburen ca. 1825, zoon van Eppe Gerrits Hoogheem en Hiske
Folkerts van Haauw
c.Eme van der Schaaf, geboren Westernieland, gem Eenrum ca. 1829 volgt IV.D

III.C Marten Emes van der Schaaf, geboren Westernieland 12-06-1796, trouwt
(1) [wetteging 1 kind] Eenrum 02-06-1824 Stijntje Helperichs Jansen,
geboren Pietersburen 30-03-1800, dochter van Helperich Jansen en Niske
Broers Visser, trouwt (2) Eenrum 19-07-1833 Geertje Abels Bijlk, geboren
Wierhuizen ca. 1803, dochter van Abel Lubberts Bijlk en Martje Jurjens
Wibenga
kinderen uit 1e huwelijk:

a.Nieske Martens van der Schaaf, geboren Pieterburen, gem Eenrum ca.
1829, trouwt [wetteging 1 kind] Eenrum 01-10-1851 Jan Pieters Barsema,
geboren Pieterburen, gem Eenrum ca. 1827, zoon van Pieter Kornelis Barsema
en Wibke Alberts Soorwolt
kinderen uit 2e huwelijk:

b.Martje van der Schaaf, geboren Pieterburen ca. 1835, trouwt Eenrum
17-05-1856 Jan Knot, geboren Pieterburen ca. 1831, zoon van Berend Mennes
Knot en Jan Knot
c.Grietje van der Schaaf, geboren Pieterburen ca. 1839, trouwt
Uithuizermeeden 24-11-1858 Pieter Brontsema, geboren Uithuizermeeden ca.
1832, zoon van Willem Tomas Brontsema en Grietje Klasen van Kalker
d.Jantje van der Schaaf, geboren Pieterburen ca. 1842, trouwt Eenrum
06-04-1866 Arend Buikema, geboren Den Andel, gem Baflo ca. 1841, zoon van
Reinder Klasen Buikema en Jantje Drewes Boter
e.Kornelia van der Schaaf, geboren Pieterburen ca. 1845, trouwt Eenrum
06-07-1867 Kornelis Wiersema, geboren Eenrum ca. 1840, zoon van Klaas
Jacobs Wiersema en Geertje Willems Smith

IV.A Eme Jans van der Schaaf, geboren Westernieland (Eenrum) ca. 1815,
trouwt Eenrum 25-04-1842 Antje Onnes van Duinen, geboren Westernieland
(Eenrum) ca. 1816, dochter van Onne Harms van Duinen en Anje Folkerts,
trouwt (2) Eenrum 18-05-1848 Jantje Freerks Vossema, geboren Kloosterburen
ca. 1809, dochter van Freerk Douwes Vossema en Margaretha Jans
kinderen uit 2e huwelijk:

a.Freerk van der Schaaf geboren Westernieland (Eenrum) ca. 1849, trouwt
Baflo 23-10-1876 Grietje Venhuizen, geboren Baflo ca. 1844, dochter van
Pieter Hendriks Venhuizen en Siepke Hendriks Puma

IV.B Klaas Jans van der Schaaf, geboren Westernieland (Eenrum) ca. 1818,
trouwt Uithuizen 13-05-1848 Anna Eibens Hoexum, geboren Uithuizen ca.
1820, dochter van Eiben Pieters Hoexum en Geertruit Hindriks Meedema
kinderen uit dit huwelijk:

a.Geertruid van der Schaaf, geboren Uithuizermeeden ca. 1849, trouwt
Uithuizermeeden 22-04-1881 Roelof Ritsema, geboren Thesinge, gem Ten Boer
ca. 1851, zoon van Jan Geurts Ritsema en Margje Roelofs Strating
b.Jan Eemes van der Schaaf, geboren Uithuizermeeden ca. 1850 volgt V.A
c.Eibina van der Schaaf, geboren Uithuizermeeden 04-02-1857, trouwt
Groningen 03-10-1889 Kornelius Postema, weduwnaar van Julia Theodora
Helena Los, geboren Lagemeeden 14-10-1847, zoon van Sikke Harms Postema en
Aske Braker

IV.C Garmt Jans van der Schaaf, geboren Westernieland (Eenrum) ca. 1822,
trouwt Eenrum 15-06-1850 Grietje Jager, geboren Groningen ca. 1823,
dochter van Geert Jans Jager en Grietje van der Borgh
kinderen uit dit huwelijk:

a.Jakobina van der Schaaf, geboren Westernieland ca. 1859, trouwt
Uithuizermeeden 24-11-1886 Jannes Brink, geboren Grootegast ca. 1841, zoon
van Jan Egberts Brink en Grietje Jannes Visser

IV.D Eme van der Schaaf, geboren Westernieland, gem Eenrum ca. 1829, trouwt
Eenrum24-12-1859 Aafke Knappinga, geboren Westernieland 1834, dochter van
Hindrik Freeks Knappinga en Aaltje Hindriks Stelma
kinderen uit dit huwelijk:

a.Trientje van der Schaaf, geboren Westernieland ca. 1862, trouwt Eenrum
14-05-1887 Menne Huizinga, geboren Wierhuizen ca. 1862, zoon van Jakob
Huizinga en Anje Sikkes
b.Jan van der Schaaf, geboren Westernieland, gem Eenrum ca. 1862 volgt V.B
c.Frouwke van der Schaaf. geboren Westernieland ca. 1869, trouwt Eenrum
06-06-1891 Jakob Muur, geboren Pieterburen ca. 1869, zoon van Jan Jakobs
Muur en Eltje van Dijk

V.A Jan Eemes van der Schaaf, geboren Uithuizermeeden ca. 1850, trouwt
Usquert 15-03-1879 Anje Faber, geboren Usquert ca. 1851, dochter van
Jannes Harms Faber en Neeltje Hendriks Boekelo
kinderen uit dit huwelijk:

a.Klaas van der Schaaf, geboren Uithuizermeeden ca. 1880, trouwt
Groningen 22-11-1906 Tetje Harkema, geboren Grootegast ca. 1879, dochter
van Reinder Harkema en Debora Roeters
b.Eiben van der Schaaf, geboren Uithuizermeeden ca. 1881, trouwt
Groningen 12-05-1904 Martje Zuidema, geboren Groningen ca. 1879, dochter
van Reinder Zuidema en Annegie Doornbusch
c.Neeltje van der Schaaf, geboren Uithuizermeeden ca. 1882, trouwt
Groningen 18-05-1911 Sjoerd Postema, geboren Haren ca. 1882, zoon van
Cornelis Postema en Klaaske van der Zee

d.Hendrik van der Schaaf, geboren Uithuizermeeden ca.1884, trouwt
Groningen 19-04-1906 Jantje van Streun, geboren Groningen ca. 1884,
dochter van Tjark van Streun en Aaltje Buitendam
e.Anna van der Schaaf, geboren Uithuizermeeden ca. 1886, trouwt Groningen
09-04-1914 Jan Postema, geboren Haren ca. 1886, zoon van Cornelis Postema
en Klaaske van der Zee

f.Altsje van der Schaaf, geboren Uithuizermeeden ca. 1888, trouwt
Groningen 27-11-1916 Geert Jacob Dijk, gebiren Groningen ca. 1888, zoon
van Gerad Dijk en Hindertje Dijk
g.Geertruid van der Schaaf, geboren Uithuizermeeden ca.1889, trouwt
Groningen 09-05-1912 Willem Loof, geboren Beilen ca. 1883, zoon van Albert
Loof en Grietje Kuik

V.B Jan van der Schaaf, geboren Westernieland, gem Eenrum ca. 1862, trouwt
Eenrum 16-07-1881 Hindrikje Huizinga, geboren Pieterburen, gem Eenrum ca.
1862, dochter van Jakob Huizinga en Diewertje Wiebenga
kinderen uit dit huwelijk:

V.A
Klaas van der Schaaf geboren Uithuizermeeden ca. 1880, trouwt Groningen
22-11-1906 Tetje Harkema, geboren Grootegast ca. 1879, dochter van Reinder
Harkema en Debora Roeters
kinderen uit dit huwelijk:

a.Deborah Cornelia, geboren Groningen ca 1906

bJan van der Schaaf, geboren Groningen 24-09-1912, trouwt Groningen
16-10-1939 Tjaakje (Jaqueline) Venema, geboren Groningen 5-04-1911

c.Reinder van der Schaaf, geboren Groningen , trouwt Groningen
met Sjoerdje

kinderen uit dit huwelijk:

a.Klaas van der Schaaf b.Janke Margriet van der Schaaf c. Romke van der Schaaf

Jan van der Schaaf, geboren Groningen 24-09-1912, trouwt Groningen
16-10-1939 Tjaakje (Jaqueline) Venema, geboren Groningen 5-04-1911
kinderen uit dit huwelijk:
Klaas van der Schaaf, geboren Groningen
Wobby Ina van der Schaaf, geboren Groningen
Andreas van der Schaaf, geboren Den Haag

 

GenWar 2002 warrink@spamcop.net

About us | Contact | Privacy | Press | FAQ | Disclaimer   
Web Development